Книжкова полиця-2015

 1. Андрусишин, Богдан. Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства»: Підручник / Б.І. Андрусишин, А.М. Гуз. – К.: Знання, 2008. – 301 с.

 2. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.

 3. Брейтвейт, Родрік. Афганці / Р. Брейтвейт; пер. з англ. О. Стукало. – К. : Темпора, 2013. – 480 с.

 4. Васюкова, Ганна. Переробка риби на харчових підприємствах малої потужності: навч. посіб. / Г.Т. Васюкова, Л.П. Юшенко. – К. : Кондор, 2011. – 96 с.

 5. І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 862 с. – (Славетні постаті).

 6. Владимиров, Костянтин. Митне регулювання: навч. посіб. / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачова. – 2-ге вид. – Херсон: Олді-плюс, 2006. – 336 с.

 7. Возний, Василь. Основи гірничого виробництва: видобування нафти, газу та твердих корисних копалин: Підручник / В.Р. Возний, Р.С. Яремійчук. – К. : Кондор, 2011. – 376 с.

 8. Галузинская, Виктория. Феномен Патона. Портрет в интерьере двух столетий / В.С. Галузинская. – К. : Наукова думка, 2010. – 264 с.

 9. Гевко, Богдан. Технологія сільськогосподарського машинобудування: Підручник / Б.М. Гевко, І.Б. Гевко, Д.Л. Радик. – К. : Кондор, 2006. – 496 с.

 10.  Гнатишин, Ярослав. Теплотехніка: Навч. посіб. / Я.М. Гнатишин, В.І. Криштапович. – К. : Знання, 2008. – 364 с. 

 11.  Дэлафорс, Патрик. 274 эпизода из жизни Уинстона Черчилля / Сост. и авт. П. Дэлафорс;  пер. с анг. О.В. Теплых. -  Днепропетровск: Либри, 2008. – 224 с.

 12.  Жигірь, Вікторія. Професійна педагогіка: Навч. посіб. / В.І. Жигірь, О.А. Чернєга; за ред. М.В. Вачевського. – К. : Кондор, 2012. – 336 с.

 13.  Історія зарубіжної літератури ХХст. : Навч. посіб. / В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.; за ред. В.І. Кузьменка. – 2-ге вид., стереотип. – К. : ВЦ «Академія», 2012. -  432 с. – (Серія «Альма-матер»).

 14.  Кареліна, Таїсія. Неврологія: Підручник / Т.І. Кареліна, Н.М. Касевич. – К. : ВСВ «Медицина», 2014. – 288 с.

 15.  Красноголовець, Олександр. Основи скульптури: Навч. посіб / О.С. Красноголовець. – К. : Знання, 2008. – 171 с.

 16.  Куранова, Світлана. Основи психолінгвістики: Навч. посіб. / С.І. Куранова. - К. ВЦ –«Академія», 2012. – 208 с. – ( Серія «Альма-матер»).

 17.  Мельник, Алла. Муніципальний менеджмент: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О.П. Дудкіна / За ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2006. – 420 с.   

 18.  Мовчан, Степан. Велика Британія: географія, історія, культура / С.П. Мовчан, Г.М. Кипаренко. – Львів : ПАІС, 2012. – 496 с.

 19.   Національні меншини України: історія та сучасність: Наук.-довід. вид. / Упоряд. Р. Марценюк, І. Винниченко. – К. : МАУП, 2006 . – 256 с.   

 20.  Орлова, Тетяна. Сучасна політична історія країн світу: навч. посіб. / Т.В. Орлова. – К. : Знання, 2013. – 377 с.

 21.  Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посіб. / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. - 2-ге–вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 215 с.

 22.  Підпала, Тетяна. Селекція сільськогосподарських тварин: Навч. посіб. / Т.В. Підпала. – Миколаїв: Вид. відділ МДАУ, 2008. – 277 с.

 23.  Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі: Навч. посіб. / уклад. Г.Г. Демиденко, В.М. Єрмолаєв; вступ. сл. В.Я. Тація. – Х. : Право, 2014. – 344 с.

 24.  Прядко, В. Історія грошей і кредиту: Підручник / В.В Прядко, М.М. Сайко. – К. : Кондор, 2009. – 508 с.

 25.  Сологор, Катерина. Основи зоогеографії: Навч. посіб. / К.А. Сологор, Я.А. Омельковець. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – 224 с. – (Серія «Альма-матер»).

 26.  Сорочинська, Віра. Організація роботи соціального педагога: Навч. посіб. / В.Є. Сорочинська. – К.: Кондор, 2010. – 198 с.

 27.  Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки: Навч. посіб. / К.І. Шмат, Г.Ю. Диневич, В.В. Карманов, Г.І. Іванов. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2009. – 204 с.

 28.   Філософія права: підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов та ін.. / За ред. д-ра філос. наук, проф. О.Г. Данильяна. – Х.: Право, 2009. – 208 с.

 29.  Харчова хімія: навч. посіб. / Л.В. Дуленко, Ю.А. Горяйнова, А.В. Полякова, В.Д. Малигіна, І.В. Дітріх, Д.О. Борзенко. – К. : Кондор, 2012. – 248 с.

 30.  Черевко, О. Обладнання підприємств сфери торгівлі: навч. посіб / О.І. Черевко, О.В. Новікова, В.О. Потапов. – 2-ге вид. – К. 6 Ліра-К, 2011. – 648 с.

 31.  Швецова-Водка, Галина. Вступ до бібліографознавства: Навч. посіб. / Г.М. Швецова –Водка.– К. Кондор, 2008. – 216 с.   

 32.  Яковець, Анатолій. Телевізійна журналістика: теорія і практика: Посібник / А.В. Яковець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 262 с.   


Новинки абонементу для юнацтва

Багряний, Іван. Людина біжить над прірвою: для ст. шк. віку / І. Багряний; передм. Н. Комар. – К.:  Школа, 2009. – 320 с.

   У часи важкого відродження повертаються в Україну імена її славних синів, одним з яких був І. Багряний (1907-1963) — поет, письменник, політичний діяч, публіцист, що серед перших у світовій літературі зобразив сталінський терор, існування людини в умовах тоталітарного режиму.

Видання знайомить із романом І. Багряного «Людина біжить над прірвою», зміст якого дає повне уявлення про жахливі сторінки історії українського народу — сталінські репресії 30-х років.

Розраховане на школярів, вчителів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться творчістю І. Багряного.Винниченко, Володимир. Драми  / В. Винниченко – К.: Сакцент Плюс, 2012. – 352 с.  

До книги драматичних творів класика української літератури В. Винниченка увійшли п'єси «Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Дочка жандарма», «Натусь», «Молода кров», «Пригвождені»  та «Панна Мара». 

 

Грінченко, Борис. Каторжна: для серед. та ст. шк. віку / Б. Грінченко. – К.: Школа, 2009. -  336 с.

   До видання увійшли вибрані твори класика української літератури Бориса Грінченка, життя і діяльність якого для багатьох служить прикладом подвижництва на теренах розвою української культури і національної ідеї. Письменник, поет, науковець, освітянин, автор славнозвісного "Словаря української мови", Б. Грінченко створив чимало творів, які сьогодні викликають інтерес читачів. Добір текстів обумовлений шкільною програмою з української літератури. Розраховано на школярів, вчителів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться творчістю Б. Грінченка.

 

Дашвар, Люко. На запах м’яса: роман / Л. Дашвар. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 368 с.

  Що змусило молоду дівчину з великого міста втекти до глухого села й оселитися в занедбаній хатині, а хазяйновитого та заможного майстра на всі штуки перетворило на алкоголіка, який працює за пляшку? Вони стануть одне для одного справжнім еліксиром, що подарує зцілення та забуття. Але чи зможуть вони притлумити той потяг до «м’яса», що йде з самого низу людської натури?

 

Дмитренко, Олексій. АІСТ: Сильніший від смерті: худож.-докум. повість / О.М. Дмитренко; вступ. сл. В. І. Гринчака. – К.: Криниця, 2009. – 672 с.

  У цій книзі розповідається про життя та смерть поета, лейтенанта з Дніпропетровщини Олександра Стовби, що загинув у замовчуваній війні в Афганістані (1980 р.). За мужність та героїзм при виконанні військового обов’язку О. Стовпа був удостоєний Зірки Героя. У 1984 році його посмертно прийнято до спілки письменників України.

  Автор повісті порушує непроминущі проблеми формування гідної особистості, громадянина і патріота, а також висвітлює документально трагічну тему винищення молодого покоління у кривавій афганській війні 1979 – 1989 років.

Дочинець, Мирослав. Синій зошит. Аркуші днів світящих / М. Дочинець. - Мукачево: Карпатська вежа, 2015. – 184 с.

Це особлива книга. Починаючи з жанру: не роман, не повість, не збірка оповідок – радше вправна реанімація найдавніших різновидів письма – сповіді, одкровення, притчі.

"Синій зошит" – це крихти спостережень, одкровень, зауваг і мудрих приписів, "кристали днів світящих", як любив казати карпатський мудрець, чий багатющий досвід і ліг в основу книги. Про що ж вона? Про те, що нас оберігає в цьому світі, що є Домом душі, від чого просвітні наші дні, про чудесне і нове, про фарби серця, про ціни і цінності, про вершини і рівнини, про вітаміни радості, про очі провидіння, про те, що написано на заплющених повіках, про закон ноги і сліду, про плин довголіття, про закон множення і примноження, про те, в чому слабість і в чому сила українства, про нитки, що ведуть у вічність, про те, що ми їмо і що їсть нас, про ліки під руками і… ногами, про силу і красу "густого слова", яким це написано.

Кокотюха, Андрій. Таємне джерело: роман / А. Кокотюха; передм. Ю. Макарова. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 288 с.

1981рік, СРСР, радянська Україна. У віддаленому селищі, де панує антирадянський настрій, зникають держслужбовці. Коли ідейно витриманий і політично підкований слідчий  Ігор Князевич починав розслідування, він навіть не здогадувався, що сліди приведуть його до прадавнього Чорного лісу, де струмить таємне джерело. Добру людину, якщо вірити народним оповідкам, вода з нього може оживити. А лиху, із чорним серцем, - убити. Люди зникають, а джерело зберігає свою таємницю.  Князевичу доведеться на деякий час змінити свої переконання й побачити світ очима "інакодумця". Та чи зможе він після цього повернутися до старого життя?


Кокотюха, Андрій. Червоний: роман / А. Кокотюха; передм. В. Кіпіані; худож. Н. Переверзєва. – 2-ге вид. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 320 с.

Надзвичайна новинка від володаря Гран-прі престижного конкурсу «Коронація слова».
Їм закидають масові вбивства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де вони... можуть бути корисними. Замість скніти в таборах, ватажок повстанців Данило Червоний наводить там лад! І нехай він планує втечу, йому, героєві чи бандиту, єдиному до снаги приборкати ув`язнених злодіїв.

 Як це було, розкажуть три свідки: міліціонер, чекіст і ворог народу. Не шукайте Червоного ані серед мертвих, ані серед живих, шукайте — серед овіяних легендою!

 Роман отримав спеціальну відзнаку Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання «Коронація слова»  2012 р., як Найкращий історико-патріотичний твір.

Крип’якевич, Іван. Пригоди Юрка Козака: для мол. та серед. шк. віку / І. Крип’якевич; упорядкув. та передм. Н. Степаненко; іл. Т.В. Кущ. – К.: Школа, 2007. – 192 с.

До цієї збірки увійшли твори для дітей видатного українського історика Івана Крип'якевича (1886-1967). Перед читачем постає життя багатьох верств українського народу в різну пору нашої давнини: в часи Галицького князівства, в умовах середньовічного Львова, за Хмельниччини. Автор прагне навчити юного читача по-державному мислити, ставити добробут Вітчизни вище особистих інтересів, виховувати в собі громадянина.

 Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою. Розрахована на школярів, вчителів, батьків, усіх, хто цікавиться творчістю знаного історика.


Лис, Володимир. Іван і Чорна Пантера / Володимир Лис. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 320 с.

Відома супермодель Таумі Чорна Пантера Ремпбел, як годиться, веде бурхливе зіркове життя: гроші, скандали, коханці, коханки, — одне слово, богема. А для сільського дурника Йвана вона богиня! 

  У своєму дитячому серці він побудував їй храм і навіть заходився вивчати сакральну англійську, аби вона почула його молитви. Насправді Таумі ніяке не божество, звичайна собі спадкова африканська жриця. І щойно вона про це дізналася, уже їй був час вирушати в далеку Україну на пошуки давнього поховання, із якого хоч-не-хоч, а треба вилучити череп могутньої чаклунки, бо інакше Пантерина слава закінчиться... 

Лис, Володимир. Століття Якова. / В. Лис; передм. О. Забужко; внутр. оформл. Т. Коровіної. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 240 с.

Дія роману відбувається мовби в трьох площинах – протягом останнього столітнього року поліського селянина Якова, за п’ять років до того, коли він рятує наркоманку Оленку, яка забрела в його село, і протягом майже цілого двадцятого століття. Дитяче кохання, викрадення коханої, що стала чужою нареченою, служба у Війську Польському, кохання до польської шляхтянки, війна з німцями, полон і знову війна, велика і особиста трагічна українсько-польська різанина, драматичні повоєнні події – все знову постає перед очима Якова. Людини, котра пережила своє століття, розмовляє з цвіркуном, що живе у його старій хаті, з коханою Зосею, яка для нього теж жива, чекає листа від порятованої ним Оленки і приїзду на столітній ювілей сина Артема…  
Переможець в номінації "Гранд-коронація слова" конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання "Коронація слова-2010".

Майстер драми: Драматичні твори І. Карпенка - Карого: Навч. посіб./ Упоряд. Чічановського А.А.; передм. Демянівської  Л.С. – К.: Грамота, 2004. – 496 с.

До книги  введено соціально-побутові та соціально-психологічні драми, сатиричні комедії видатного українського драматурга І. К. Карпенка-Карого: "Бурлака", "Наймичка", "Мартин Боруля", "Розумний та дурень", "Сто тисяч", "Хазяїн", "Житейське море", "Слава Чалий", "Чумака", "Безталанна".

Ці твори вивчаються за програмою Міністерством освіти і науки України для середньої загальноосвітньої школи з українською і російською мовами навчання.


Матвієнко, Костянтин. Відлуння у брамі / К. Матвієнко. – К.: Наш формат, 2013. – 232 с.

Події цього пригодницького фантастичного роману  розгортаються у сьогоденні на Подніпров'ї. Головний герой – Олег – раптово мусить змінити звичний спосіб життя «парубка за викликом». Через підступність однієї з клієнток він опиняється у вирі подій, які приводять його до потаємних місць Хортиці, Кам’яної могили, селища Таромське у Дніпропетровську, Трахтемирова. А ще – на планету-двійника Землі, яка завше схована від нас за Сонцем. Олегові разом із побратимами доводиться протидіяти зазіханням на Україну самодержця сусідньої Федерації, його лейб-олігарха, а також боротися із небезпечними намірами вченого-дослідника, який розробив технологію підкорення людської свідомості. З далекої «соняшної Каліфорнійщини» за подіями в Україні стежить знаменитий «Хазяїн». На шпальтах роману читач також зустріне безпритульних підлітків, політологів-терористів, агента паранормального відділу ЦРУ, прокурорку на пенсії та інших несподіваних персонажів.

Мензатюк, Зірка. Як я руйнувала імперію. Для серед. шк. Віку / З. Мензатюк. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2014. – 271 с.

«Як я руйнувала імперію» - перша українська повість для підлітків про останні роки радянської імперії. Як жили радянські люди? Як ганялися за дефіцитними товарами? Кого боялися? І чого прагнули?

Герої повісті – підлітки, що дружать, сваряться, хуліганять, часом навіть вдаються до чарів, а при тому опиняються в вирі суспільних змін. Читач зрозуміє, чому були неминучими й наступні потрясіння, що їх зазнала Україна. Чому розвалився Радянський Союз? І – найголовніше - хто його розвалив?

Автор повісті Зірка Мензатюк – лауреат премії імені Лесі Українки, чиї книги стали бестселерами в український дитячій та підлітковий літературі останнього десятиліття.

Мирний, Панас. Повія: для ст. шк. віку / П. Мирний; Передм. О. Шевченко. – К.: Школа, 2008. – 488 с.

  Це видання пропонує роман «Повія» видатного українського письменника Панаса Мирного, про якого І. Франко сказав: «Свіжий і сильний талант». Своє творче покликання Панас Мирний визначив ще в юності, записавши у щоденнику: «хочу показати безталанну долю життя людського, високую його душу, тепле серце». Мети він досяг в одному з його кращих творів.

Розрахована на школярів, вчителів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться творчістю Панаса Мирного. 

Олесь, Олександр. Коли нема пророка на землі: Поетичні та драматичні твори / О. Олесь; передм., упоряд. та прим. В.В. Яременка. – К.: Веселка, 2007. – 375 с.

  До видання увійшли ліричні, сатиричні та драматичні твори з друкованих та рукописних збірок одного з найвідоміших українських поетів першої половини XX ст. Олександра Олеся (1878-1944).

  Читач має також нагоду познайомитися з цікавими світлинами з архіву родини поета (зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України), більшість із них публікується вперше.

  

 

Ольжич, Олег. Вибрані твори / О. Ольжич; упоряд. О. Зінкевич; передм. Є. Сверстюка. - 2-ге вид. - К.: Смолоскип, 2009.- 664 с.

  Дане видання є найповнішою на сьогодні збіркою творів Олега Ольжича (Кандиби, 1907-1944) – одного з найвидатніших українських поетів ХХ ст., публіциста, ідеолога українського націоналізму, політичного і революційного діяча, закатованого у німецькому концтаборі Саксенгаузен.. До книги увійшли подані за першодруками поетичні збірки “Рінь”, “Вежі” та “Підзамча”, широкий ряд віршів з-поза збірок, вибрані оповідання, публіцистика та листування Ольжича. Окремий розділ становить вражаюча підбірка спогадів, літературно-критичних нарисів його сучасників та творів, присвячених його пам’яті, що вперше публікуються в Україні. Збірка призначена для студентів, викладачів, для широкого кола зацікавлених осіб. Може бути використана як посібник у школах та вищих навчальних закладах.

Роздобудько, Ірен. Подвійна гра в чотири руки: роман  /  І. Роздобудько; передм. В. Марченка; худож. А. Печенізький. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 224 с.

Цей ретро-детектив з тонким гумором і хвацько закрученим сюжетом не відпустить вас до останньої сторінки!

Київ початку ХХ століття... Юна Марія Гурчик обожнює дві речі: детективи

доктора Шерла та розслідування загадкових злочинів. Ось і цього разу норовлива генеральська дочка не може відмовитись від нової справи! Убито талановитого інженера, а з його дому викрадено креслення нової моделі аероплана. Ниточка розслідування приводить Мусю до пароплава «Цариця Дніпра». Десь на його палубі серед респектабельних пасажирів зачаївся вбивця… Не вагаючись, відчайдушна дівчина вирушає у смертельно небезпечний круїз. Під підозрою всі! Та не всі виживуть…


Роздобудько, Ірен. Якби: роман / І. Роздобудько. – 2-ге вид., стереотип. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 256 с.

  Все у Вероніки склалося якнайкраще: вдалий шлюб, кар’єра журналістки... І телебачення — наступний крок уперед, та, щоб його зробити, жінці треба повернутися назад, у минуле… 1980 рік, безтурботна дівчинка Ніка, яка ще не зазнала шоку, а отже, не почала затинатися, і сусідський хлопчисько — той, що загине завтра. І це не сеанс гіпнозу й не подорож машиною часу — це звичайне диво. Якби доросла Ніка знала, чим обернеться її спроба змінити дві дитячі долі... 

 Рудневич, Марко. Я з Небесної Сотні: повість / Марко Рудневич. – К.:

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 182 с.

  Герой повісті молодого письменника Марка Рудневича чимось нагадує селінджерівського Голдена Колфілда. 19-річний студент Макс зі Сміли легко й відверто оповідає про своє життя — про навчання, однокурсників, родину, про свою кохану дівчину Іванку, яка вчиться в Києві, а батьки хочуть відіслати її на навчання до Франції... Але стається Майдан, і Макс зі своїм другом-однолітком їде до Києва.

Зрештою, це повість про три вирішальні доби на Майдані. Ви згадаєте все, ви ще раз переживете ті тривожні лютневі дні і, мабуть, будете плакати, і ще довго пам’ятатимете простого хлопця зі щирою душею — Макса зі Сміли...

 

Хоткевич, Гнат. Камінна душа: Для ст. шк. віку / Гнат Хоткевич; передм. та навч.- метод. матеріали Л. Слободянюк. – К.: Школа, 2009. – 288 с.

Гнат Хоткевич (1877-1838) - самобутня творча постать: письменник, критик, літературознавець, театральний і музичний діяч, історик і етнограф, автор багатьох новел, оповідань, повістей, романів. До книжки увійшла його повість "Камінна душа" (1911), яка і сьогодні приваблює стильовою, мистецькою самобутністю. 

 Чорногуз, Олег. «Аристократ» із Вапнярки: сатиричний роман / О. Чорногуз. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 480 с.

Перший український сатиричний роман «Аристократ» із Вапнярки» (1979) одразу після виходу в світ став бестселером і розійшовся майже півмільйонним накладом. У часи так званого застою цей іскрометний, веселий, дотепний гостросоціальний твір з виразно українським національним обличчям став радісною віддушиною для сотень тисяч читачів, які побачили в ньому гротескно правдиве віддзеркалення тогочасної дійсності й талановите продовження гумористичних традицій Степана Руданського та Остапа Вишні.
Автор роману — найвідоміший і «найширокоформатніший» сучасний український сатирик Олег Чорногуз — зумів з великим блиском і бездоганним відчуттям стилю створити цілу галерею яскравих сатиричних типів, що уособлювали «досягнення» безлико-тоталітарної совєцької системи. Роман написано з властивою авторові іронією, читається легко й захопливо.
Для широкого кола читачів: від школярів — до академіків.

Шкляр, Василь. Ключ: роман / В. Шкляр. – 3- те вид., стер. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 256 с.

  Василь Шкляр - один із найвідоміших і найбільш затребуваний сучасний український письменник, що на думку деяких літературних оглядачів вважається «батьком українського бестселера». 

  Роман «Ключ» – це перший твір письменника після тривалої десятилітньої паузи. Роман писався в 1998 році, після того як автор попав в реанімацію зі смертельним діагнозом, проте вижив і після місяця в реанімації, ще в лікарні почав писати «Ключ», який зразу ж здобув популярність в українського читача. Та краще, аніж історія створення «Ключа», може бути тільки сюжет роману. 
Місто Київ, юнак на ім’я Андрій шукає собі помешкання і начебто знаходить доволі привабливий варіант. На вулиці Рогнідинська зовсім незнайомий чоловік пропонує хлопцеві орендувати таку собі квартиру №13. Хлопець заселяється в помешкання і все наче добре, та незнайомець не приходить за квартплатою. Що сталося? Збіг обставин, або ж той випадок, коли до мишоловки покладено чималий шматок сиру? Власне, Андрій стає на шлях до пошуку «Ключа» для вирішення цих питань. Або ключів, оскільки в романі їх два. Перший - ключ до загадки дивної квартири, другий - до серця коханої жінки Сани, з котрою Андрій познайомився під час розслідування. 

 Детективна історія приводить героїв прямісінько в пастку підступних злодіїв. Як вийти з безвихідної ситуації? Читайте в романі «Ключ». 

Шкляр, Василь. Тінь сови: роман / В. Шкляр; передм. А. Куркова. – 2-ге вид. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 304 с.

  Це історія кохання двох людей, Степана та Катерини, яке бореться, долає труднощі, допомагає вистояти і врешті-решт перетворюється на легенду, що дає надію тим, до кого воно ще не прийшло.Яновський, Юрій. Вершники. Чотири шаблі: для ст. шк. віку / Ю. Яновський. – К.: Школа, 2009. – 272 с.

 До видання увійшли романи «Вершники» та «Чотири шаблі» видатного українського письменника Ю. Яновського (1902-1954), поетична сутність якого найбільше виявилася в його прозі. Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою з української літератури.

 Розраховано на школярів, вчителів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться творчістю Ю. І. Яновського.